شرکت در جشنواره موسیقی صدا19 کار آسونی به نظر نمی رسه، اگر هم برسه کلی سختی در مسیرش داره.

اما فکر کن یه روزی با همین موبایلی که توی دستت داری بتونی توی جشنواره موسیقی شرکت کنی.
جشنواره موسیقی صدا19 در دوران همه گیری کرونا با برگزاری جشنواره موسیقی آنلاین با داوری استاد مشایخی و سایر بزرگان موسیقی این رویای دست نیافتنی رو به صورت خاطره ای زیبا براشون رقم زد 

صفرصد هم از یه کنج همه چیز رو کنترل می کرد تا جشنواره ای که براشون طراحی کرده بود، با بهترین حالت برگزار بشه.