نمونه کار

I POWER Drink

گروه صفرصد پروژه عکاسی و ساخت ویدئو تبلیغاتی از نوشیدنی انرژی زای برند IPOWER را به همراه وحید شمسایی بر عهده داشته است.

ویدئو