نمونه کار

گروه بدلکاران پرشین گلف

گروه بدلکاران پرشین گلف به مربیگری آقای امین جعفری و امیرآیدین  انصاری با 50 عضو بدلکار در تهران شروع به کار کرد و با گذشت زمان خدمات بدلکاری خود را به کارگردانان و تهیه کنندگان ارائه کرده و با صداوسیما ملی میز همکاری می‌کند.

فیلمبرداری، تدوین و طراحی دوربین مخفی از مجموعه خدماتی است گروه هنری صفرصد برای تیم بدلکاران پرشین گلف انجام داده است.

ویدئو