نمونه کار

مستند روستای منجیل آباد

منجیل آباد، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان رباط کریم در استان تهران است. این روستا در دهستان منجیل آباد قرار دارد و طبق آخرین سرشماری ها در سال 85، جمعیتی حدود 2800 نفر داشته است.

گروه هنری صفرصد طی چند مرحله از سال 1396 الی 1400 به مستندسازی از این روستا پرداخته است.

ویدئو