نمونه کار

شرکت عمران پرند

شرکت عمران شهر جدید پرند ، یک شرکت ساخت و ساز دولتی است که همکاری خود را با گروه صفرصد به مدت  5 الی 6 سال در زمینه مستندسازی عمرانی و گزارش عملکرد ویدئویی ادامه داد.

ویدئو