نمونه کار

بوستان مشاهیر پرند

بوستان مشاهیر به مساحت 32 هکتار با ساختاری یکپارچه که از محیط پیرامون تا قلب کلان شهر امتداد یافته است. با تاکید بر فعالیت های آزادانه شهروندان در قالب فضاهای خدماتی-رفاهی، گذران اوقات فراغت، تفریحی و گردشگری و فرهنگی با هدف ایجاد فضای سبز در مقیاس شهری و فراشهری طراحی گردید. این بوستان در رود دره منشعب از کوه های تخت رستم مابین فاز سه و چهار پرند واقع شده است و همانند مفصلی سبز مناطق مسکونی مجاور را به هم می‌پیوندد. 

مستندسازی از پروژه عمرانی بوستان مشاهیر به مدیریت شرکت نواندیشان در سال های 95 الی 99 بر عهده گروه هنری صفرصد بود 

ویدئو