بهترین راه برای معرفی شرکت ها و کارخونه های بزرگ و چند شعبه مثل شرکت صنعتی پاکمن، تبلیغات بصری هست.

عکاسی و مستند سازی و ساخت ویدیوهای شرکتی از خط تولید، باعث می‌شود مخاطب به راحتی متوجه وسعت، نوع و کیفیت کار شود.

گروه صفرصد طی چند سال و در حرفه ای ترین موقعیت خود برای گروه صنعتی پاکمن پروژه های متنوعی انجام داد.