می دونید!
انجام بعضی از کارها به آدم لذت و هیجان خاصی می بخشه؛
مثل خرید کردن، مسافرت رفتن یا برگزاری یه کنسرت باحال!

حالا فکر کن کنسرت، کنسرت محسن ابراهیم زاده باشه🤩
طراحی و برگزاری، مجهز کردن سالن برای اجرا، تصویربرداری و عکاسیش هم از گروه هنری صفرصد باشه😉
کنسرت هم در شهر جدید پرند باشه😌

چی باحال تر از اینکه با کلی عشق و حال، رزومه کاریت رو پر محتوا تر کنی؟