عکاسی از انرژی زا آی پاور به اندازه ی خوردنش بهت انرژی می ده چون تهش از نتیجه کارت کیف می کنی و اگه عکاسی منجر به فیلمبرداری و ساخت تیزر تبلیغاتی بشه، علاوه بر انرژی یه جون به جونات اضافه می کنه😎
حتما با خودتون می گین ما از کجا انقدر مطمئنیم؟🤔
از اونجا که انرژی زا آی پاور این کار رو با ما کرد و ما از بعد این پروژه همیشه یه جون اضافی داریم😊

سوالی دارید؟ با صفرصد تماس بگیرید.