به نظر من بعد از همبرگرهای خرچنگی باب اسفنجی، خوشمزه ترین برگرها رو دودی برگر داره🤤
چرا؟!🤔
بخاطر اینکه یه ادویه‌ی مخصوص به نام عشق بهش اضافه می کنه🥰چون وقتی پیج اینستاگرامش رو نگاه می کنی محو عکس هایی میشی که از واقعی هم واقعی ترن.چون صفرصد براش کاری کرده گلستون😎
با مشاوره دقیق و برندینگ مناسب، براشون بهترین محتوا و هویت بصری رو درست کرده و با این کار به همراهاش، عشق خالص تزریق کرده❤️‍🔥