به طور کلی عکاسی به چه چیزی گفته می‌شود؟ در عکاسی در پرند فرایند ثبت تصاویر با استفاده از دوربین و سایر تجهیزات مرتبط است و به عنوان یک علم هنری در تاریخ انسانی به کار گرفته شده است و در حال حاضر به عنوان…