بارمو رویای خوش تیپ بودن و داشت استایل خاص و منحصر به فرد، رو به حقیقت تبدیل کرد.
بارمو با ساده ترین مواد اولیه و با کمی خلاقیت و هنجارشکنی، سبک خودش رو در دنیای مد و فشن پیدا کرد.

گروه صفرصد بهش کمک کرد تا خودش رو به بهترین شکل در هفته مد دبی نشون بده و میون اون همه خلاقیت بدرخشه.